ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

medschool

•Καινοτόμος Σχεδιασμός •Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας more info

ΒΥ UCY

3D Depiction:

medschool

medschool

medschool

CONSTRUCTION:

Other Projects

1985-2023


A. Aristotelous Construction Ltd. 77 Strovolos Avenue, Office 101 PC: 2018, Strovolos, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22318620 Fax: +357 22425998 Email:info@aaristotelous.com.cy