ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ

Ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τις Ειδικές Σχολές Αποστόλου Λουκά και Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού και κατεδάφιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Ειδικής Σχολής Αποστόλου Λουκά στην Λεμεσό.

• Κατεδάφιση
• Νέο Κτήριο

agiosloukaschrc

Φωτογραφίες:

Other Projects

1985-2023


A. Aristotelous Construction Ltd. 77 Strovolos Avenue, Office 101 PC: 2018, Strovolos, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22318620 Fax: +357 22425998 Email:info@aaristotelous.com.cy